Sjøen for alle

Mar 201607
Messe

Tid for messe! Vi rigger egen stand på Lillestrøm, "Sjøen for alle" messen 2016 står for tur og gleder oss til å presentere hastighetskurset. Dette blir mange spennende dager. Hvordan tar bransjen imot kurset vårt? På standen selger vi "Helt Propell" bøker og viser frem den speller nye Goldfish 28 båten som vi skal bruke i kurs sammenheng.


Last ned brosjyre

Pål´s 10 hastighetstips

  1. Ha respekt for utstyret du bruker
  2. Kjenn dine begrensninger
  3. Ikke kjør fort i ukjente farvann
  4. Gjør deg kjent med farvann du skal kjøre fort i på forhånd
  5. Ta det rolig den første turen i ”ny” båt
  6. Ta hensyn og lytt til dine passasjerer, særlig det “svakeste” ledd. Det er alltid verre å sitte på!
  7. Se langt frem. Planlegg 100-200 meter foran. Særlig i bølgekjøring
  8. Ha noen enkle “kjøreregler” ombord
  9. Som på ski. Det er ingen skam og snu!
  10. Det er ingen skam å slakke av