Hastighetskurs for fritidsbåter!

Feb 201623
Kurset

Hvorfor hastighetskurs?

Det finnes ingen bedre følelse enn å kjøre fort på sjøen, kjenne
G-kreftene i kampen med svingene og føle seg som en sommerfugl i det båten tar av på bølgene.

Men det er ingen verre følelse enn å være med på en ulykke, ligge hjelpesløs i vannet, lure på hvordan det gikk med de andre,vite at det er du som har ansvaret. Dette kurset skal bidra til å gi deg trygghet i kunnskap, slik at du kan oppleve både svingenes G-krefter og sveveturer over bølgetopper, uten at du setter ditt eller andres liv i fare.

“Hvem som helst” i Norge kan kjøre eller kjøpe hvilken båt de vil, uansett motorkraft, hastighet eller kunnskap!.


Uten noen form for: - Bevisstgjøring - Opplæring - Krav

Ting skjer fort på sjøen. Gjerne når du minst forventer det. Og situasjonen er ofte vanskelig og uoversiktlig på grunn av vannet.

Helt Propell

Kurset som er på en dag handler mye om bevisstgjøring, sikkerhet og ikke minst konkrete kjøre tips & triks. Også tekniske ting som rigging av båt og propell er med.

Det er mange gode båtførere på fjorden, men de fleste trenger nok en liten finpuss av kunnskapen og ferdighetene innimellom.

Halve dagen med teori og resten ute i båt. Etter en lunch drar deltagere og kursholder på båttur med planlagte poster der vi tar for oss de ulike emnene.

 Helt Propell

 

Mange vil ha dette:

Redningsselskapet:
– Et hurtigbåtkurs er vi i Redningsselskapet veldig opptatt av, og det er noe vi har jobbet for i flere år. Det er også bred enighet i alle båtorganisasjoner om at det bør innføres et kompetansebevis for hurtigbåtkjøring på sjøen. De siste årene er det blitt vanligere med raske båter og mange hestekrefter på sjøen.

Det bør etableres så raskt som mulig, sier informasjonssjef Frode Pedersen.

Politiet:
- De siste årene har førere av raske båter vært involvert i flere alvorlige ulykker og farlige situasjoner i skjærgården. Et obligatorisk kurs for førere av raske båter kan være med på å forebygge mot flere ulykker

Rune Bård Hansen, Politimester i Vestfold politidistrikt
    
TV 2:
I dag stilles det ingen spesielle krav til båtførere med hurtiggående småbåter. Nå krever båteksperter strengere regelverk og opplæring av folk som skal kjøre fort.

Båtprodusent:
-Vi vet av egen erfaringer at dette er noe mange kan ha nytte av. Det er selvfølgelig gledelig at vi alle blir tryggere i skjærgården, men også mange vil ha stor glede av å lære mer om kjøring i høyere hastigheter og dermed få en større opplevelse med båten.

Pål Sollie, eier og konstruktør i Goldfish Boat.

Racerbåtfører:
-Et slikt kurs vil være forebyggende mot ulykker og farlige situasjoner i skjærgården. Det er jeg sikker på sier båtfører og kurs gründer Pål Virik Nilsen. Det vil også være et veldig bra forebyggende verktøy for forsikrings selskaper når planende båter skal forsikres.

 

Velkommen til kurs!
For mer info og påmelding klikk her...


Last ned brosjyre

Pål´s 10 hastighetstips

  1. Ha respekt for utstyret du bruker
  2. Kjenn dine begrensninger
  3. Ikke kjør fort i ukjente farvann
  4. Gjør deg kjent med farvann du skal kjøre fort i på forhånd
  5. Ta det rolig den første turen i ”ny” båt
  6. Ta hensyn og lytt til dine passasjerer, særlig det “svakeste” ledd. Det er alltid verre å sitte på!
  7. Se langt frem. Planlegg 100-200 meter foran. Særlig i bølgekjøring
  8. Ha noen enkle “kjøreregler” ombord
  9. Som på ski. Det er ingen skam og snu!
  10. Det er ingen skam å slakke av